1. Không đăng ảnh trùng.
  2. Hãy đặt tiêu đề và mô tả ảnh một cách sáng tạo. Tránh đặt kiểu như: "hay vãi", "chuẩn", ":))"... Không đặt tiêu đề câu like, vote, xin lên trang chủ hay có nội dung tương tự trong ảnh.
  3. Không đăng ảnh cá nhân, tự sướng, dìm hàng, đả kích nhau.
  4. Không đặt tiêu đề câu Like hoặc kêu gọi Like trong ảnh.
  5. Không sử dụng quá nhiều emoticon khi đặt tiêu đề.
  6. Không đăng ảnh liên quan chính trị, tôn giáo.
  7. Cấm spam link ảnh của bạn trong phần comment ảnh của người khác.
  8. Đăng ảnh đồi trụy, phản động, phân biệt vùng miền sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn.
QUẢNG CÁO


Loading...

Liên hệ: otakuparkcontact@gmail.com - Nội quy

DMCA.com Protection Status
Loading...